___
___
___

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
YouTube icon

א-לה גוש

Share

העיתון האזורי של תושבי המועצה האזורית משגב

20 שנות מוניטין.
מופץ בכל תיבות הדואר של תושבי משגב.
מופץ בכל תיבות הדואר של אזור התעשיה, במרפאות מכבי ושרותי בריאות כללית, בתחנות דלק, בקאנטרי קלאב ועוד.
עיתון דו - חודשי.
רמת הכותבים והנושאים המערכתיים גבוהה במיוחד, המתאימה לבקשת אוכלוסיית משגב.
עורכת העיתון : מלכה מאור.
מנהל עיסקי : ראובן קרצו.
מעצבת גרפית : עידית נבו.
מו"ל : ר.ק מרחב תקשורת בע"מ.
הדפסה : ידיעות אחרונות, א.ת. בר-לב.

כח הקניה הגבוה של תושבי משגב נובע  מהרמה הסוציו-אקונומית הגבוהה של התושבים באזור זה.
לכן רמת התגובה למפרסם גבוהה במיוחד.


randomness